Doorbraak onderzoek coldcase “ Abdij van Binderen”

Eind 2013 en in de zomer van 2014 is met de Erfgoedradar onderzoek uitgevoerd op het terrein van het voormalige Abdij van Binderen te Helmond. De resultaten waren veel belovend en de beelden lieten diverse interessante structuren in de ondergrond zien. Echter een eenduidige interpretatie was niet mogelijk.

Onlangs werd naar aanleiding van nieuwe informatie en inzichten besloten deze coldcase in de archeologie te heropenen. Aan de hand van de archeologische verkenning van het kloosterterrein te Binderen begin jaren tachtig uitgevoerd door W.A.B. van der Sanden, en destijds gepubliceerd in de “De Vlasbloem : Helmonds Historisch Jaarboek”, kunnen de toen gegraven proefsleuven met de huidige situatie worden overlegd.

Nu de locatie van dit onderzoek bekend is blijken de radarbeelden deze gedeeltelijk te overlappen waardoor de interpretatie van de radarbeelden alsnog kan plaats vinden. Hier uit blijkt maar weer eens dat zowel de Archeologie en grondradarbeelden geduldig zijn.