Erfgoedradarscan

De Erfgoedradar brengt de ondergrond 4D-HD in kaart en is daarmee uitermate geschikt voor het in beeld brengen van o.a.:

 • Fundamenten en restanten: kastelen, kerken, (water)molens, schans, boerderijen, (stads)muren, burchten en castellum
 • Historische landschappelijke elementen: oude rivierlopen, greppels, sloten, wegen, perceelgrenzen
 • Archeologische sporen: waterputten, paalsporen, huisplattegronden, urnen
 • Conflict- en battlefield-archeologie: forten, bunkers, loopgraven, vliegtuigen en voertuigen
 • Funerair erfgoed: grafheuvels, grafvelden, grafkelders en graven,
 • Verstoringen: Kabels en leidingen, grondroeiring en flora en fauna
 • Ondergrondse risico’s: (metalen) objecten, obstakels en andere bodemvreemden objecten

Elk archeologisch onderzoek is uniek en kent haar eigen randvoorwaarden daarom is maatwerk gewenst. Niet alleen de omvang en gesteldheid van de onderzoekslocatie maar ook de omgeving en de vooraf gedefinieerde onderzoeksvragen bepalen de duur en uiteindelijke kosten van het onderzoek.

Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen zal het Erfgoedradaronderzoek worden voorbereidt. Deze voorbereiding bepaalt de instellingen en parameters voor de uiteindelijke Erfgoedscan in het veld. Met behulp van de meest geavanceerde Ground Penetrating Radar (GPR) gepositioneerd met centimeter(s) nauwkeurige RTK GPS/GNSS wordt de scan vervolgens opgenomen. De opgenomen data wordt tenslotte verwerkt tot een verwachtingsmodel van de ondergrond.

Aanvullend onderzoek
Het Erfgoedradar onderzoek kan ten behoeve van het identificeren van het archeologisch erfgoed aangevuld worden met o.a. een veldkartering, bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleufonderzoek.

Interpretatie
De interpretatie van de met de Erfgoedradar opgenomen en verwerkte data geeft uiteindelijk antwoord op de onderzoeksvragen.
Op basis van voorkennis, praktijkervaring, referenties, bureauonderzoek of aanvullend onderzoek kan een verwachting en mogelijke identificatie plaats vinden.

Verwachting op basis van:

 • Voorkennis opdrachtgever
 • Erfgoedradar Bibliotheek

Identificatie op basis van:

 • Voorkennis opdrachtgever
 • Erfgoedradar Bibliotheek
 • Bureauonderzoek
 • Aanvullend onderzoek o.a. veldkartering, booronderzoek, proefsleufonderzoek

EmptyMap_out_Profile8_PRISM

Rapportage
De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een rapportage. Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek en eventuele wensen wordt de rapportage maatwerk.

De Erfgoedradar levert niet alleen cruciale informatie over de ondergrond zoals de aanwezigheid van archeologische sporen, verstoringen zoals grondroering, flora en fauna en kabels en leidingen maar brengt daarbij het micro-reliëf (DTM) op centimeter(s) t.o.v. NAP en TAW in kaart. Op basis van voorkennis wordt alle informatie waar mogelijk geïdentificeerd of op basis van verwachting gerapporteerd.

Standaard rapportage:

 • Micro reliëf (DTM) t.o.v. NAP en TAW
 • 1D profiel, 2D kaart, 3D model

KNA rapportage:

 • SO Conform KNA Protocol 4006
 • VS Conform KNA Protocol 4003