Aanvullend onderzoek
Het Erfgoedradar onderzoek kan ten behoeve van het identificeren van het archeologisch erfgoed aangevuld worden met o.a. een veldkartering, bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleufonderzoek.

Aanvullend onderzoek kan o.a. bestaan uit:

– Historisch onderzoek
– Historisch Geografisch onderzoek
– Geologisch bodemonderzoek
– Archeologisch onderzoek

Voor meer informatie, tarieven en voorwaarden neemt u contact op met: info@erfgoedradar.nl

Oude luchtfoto’s

Prenten


Archieven