Elk archeologisch onderzoek is uniek en kent haar eigen randvoorwaarden daarom is maatwerk gewenst. Niet alleen de omvang en gesteldheid van de onderzoekslocatie maar ook de omgeving en de vooraf gedefinieerde onderzoeksvragen bepalen de duur en uiteindelijke kosten van het onderzoek.

Aan de hand van de gestelde onderzoeksvragen zal het Erfgoedradaronderzoek worden voorbereidt. Deze voorbereiding bepaalt de instellingen en parameters voor de uiteindelijke Erfgoedscan in het veld. Met behulp van de meest geavanceerde Ground Penetrating Radar (GPR) gepositioneerd met centimeter(s) nauwkeurige RTK GPS/GNSS wordt de scan vervolgens opgenomen. De opgenomen data wordt tenslotte verwerkt tot een verwachtingsmodel van de ondergrond.

De Erfgoedradar brengt de ondergrond 4D-HD in kaart en is daarmee uitermate geschikt voor het in beeld brengen van o.a.:

  • Fundamenten en restanten: kastelen, kerken, (water)molens, schans, boerderijen, (stads)muren, burchten en castellum
  • Historische landschappelijke elementen: oude rivierlopen, greppels, sloten, wegen, perceelgrenzen
  • Archeologische sporen: waterputten, paalsporen, huisplattegronden, urnen
  • Conflict- en battlefield-archeologie:bunkers, loopgraven, vliegtuigen en voertuigen
  • Funerair erfgoed: grafkelders en graven,
  • Verstoringen: Kabels en leidingen, grondroeiring en flora en fauna
  • Ondergrondse risico’s: (metalen) objecten, obstakels en andere bodemvreemden objecten

De Erfgoedradar geeft u de mogelijkheid tot een Proefscan, Quickscan of OpMaatscan.

Voor meer informatie, tarieven en voorwaarden neemt u contact op met: info@erfgoedradar.nl