Opdrachtgever:
Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen

Onderzoeksvraag:
Zijn er funderingsresten van de eerste toren van de kerk in de ondergrond aanwezig en welke andere opvallende zaken kan de erfgoedradar zichtbaar maken?

Resultaten:
Nog niet gepubliceerd

Conclusie:
De uitdaging voor indoor-metingen is het noodzakelijk opzetten van een lokaal grid om vervolgens met de meetband en odometer “ouderwets”de maten te noteren. Door voldoende referentiepunten in de kerk mee te nemen tijdens meting kan achteraf de meting in bijvoorbeeld een beschikbare plattegrond worden geplakt.