Boekel

Opdrachtgever:
Gemeente Boekel

Onderzoeksvraag:
Zijn er nog restanten van de oude begraafplaats aanwezig op de locatie van de huidige begraafplaats.

Resultaten:
De Erfgoedradar heeft diverse niet geruimden graven waargenomen en in kaart gebracht.

Conclusie:
Met de Erfgoedradar zijn eenvoudig graven waarneembaar en herkenbaar.