Grafheuvels Toterfout

Opdrachtgever:
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Onderzoeksvraag:
Wat kan van deze grafheuvels met de Erfgoedradar in kaart worden gebracht?

Resultaten:
De Grafheuvels zijn “gepimpt” zowel breder als ruim 100cm hoger t.o.v. oorspronkelijke heuvel
De Restanten van de profieldammen van de kwadraatmethode is herkenbaar en de ronde structuur is herkenbaar overeenkomstig met locatie palen.

Conclusie:
De Erfgoedradar is in staat om dergelijke grafheuvels duidelijk in beeld te brengen. Aan de hand van dit verwachtingsmodel kunnen in de toekomst nieuwe grafheuvels sneller worden geïdentificeerd.