Hoogh Kerk Maria Wijngaard Weert

Opdrachtgever:
Geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh Weert

Onderzoeksvraag:
Zijn er restanten van de oude Kloosterkerk aanwezig in de oude kloostertuin?

Resultaten:
De Erfgoedradar laat een duidelijk beeld zien van de restanten van de fundering van de oude kerk. Ondanks dat de bovengrond door de eeuwen heen aanzienlijk is verstoort zijn de restanten nog goed waarneembaar dieperonder het maaiveld.

Conclusie:
De Erfgoedradar is in staat om ook restanten van funderingen van verdwenen gebouwen zichtbaar te maken ondanks het feit dat de bovengrond aanzienlijk is verstoord.