DSCF7679Archeologische bureaus en Erfgoed adviseurs
Als deskundig archeologisch bedrijf bent u gespecialiseerd in de advisering over en uitvoering van kwalitatief archeologisch onderzoek. De Erfgoedradar kan gedurende de verkennende, karterende maar ook in de waarderende fase binnen de archeologische prospectie een belangrijke aanvullende en/of alternatieve rol spelen. Rapportage standaard conform deelrapportage KNA protocol 4003/4006.
[Referentie Project Omgevingsdienst]

Gemeente, regio- en provinciaal archeologen en bevoegd gezag
Gemeenten kunnen op diverse manieren betrokken zijn bij Erfgoed en archeologie. Niet allen stellen zij de archeologische monumentzorg op en leggen deze zorg in bestemmingsplannen vast maar kunnen ook optreden als opdrachtgever en als uitvoerende partij op. De Erfgoedradar biedt tal van oplossingen voor deze taken waaronder non-destructief onderzoek. De resultaten van de Erfgoedradar bieden daarbij tal van mogelijkheden voor promotie en toerisme.
[Referentie Project Gemeente Helmond]

Erfgoedbeheerders
Eigenaren en beheerders van archeologisch erfgoed dragen de zorg voor het beheer en onderhoud van een diversiteit aan monumenten waaronder kastelen en grafheuvels. De erfgoedradar kan op non-destructieve en kostenefficiënte wijze bijdragen aan het duurzaam in stand houden van dit bijzondere erfgoed. Ook kan het ondergronds verscholen erfgoed zichtbaar worden gemaakt zodat het tevens een informatieve en promotionele betekenis kan vervullen. De Erfgoedradar creëert een veilige werkomgeving en bezorgt geen overlast tijdens de metingen en u heeft geen nazorg na afloop van het onderzoek.
[Referentie Project Kasteel Heeze]

Terrein en waterbeheerders
(Archeologische) risico’s vooraf in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt op een verwachtingskaart met alle mogelijke (archeologische) indicatoren. Alle kabels en leidingen en andere bodemvreemde objecten in kaart gebracht en indien gewenst en mogelijk geïdentificeerd. Daarmee bepaald u eenvoudig vooraf bijvoorbeeld de meest gunstige tracéroutes en voorkom onnodige vertraging van het bouwproces.
[Referentie Project Loevestijn]

Lokale Archeologische-,historische- en heemkundeverenigingen
De Erfgoedradar biedt nieuwe kansen aan vrijwilligers en amateurarcheologen. Informatie over de ondergrond vergelijk oude kaarten en ontdek verborgen erfgoed. Omdat de Erfgoedradar de enige non-destructieve methode is die actuele informatie over de ondergrond weergeeft is deze ideaal geschikt voor archeologisch en historisch onderzoek en is geen opgravingsvergunning vereist.

Voor leden lid van de AWN gelden speciale tarieven voor de inzet van de Erfgoedradar.
[Referentie Project Heemkundekring Swalmen]

Onderwijs en wetenschappers
Nieuwe technieken waaronder digitalisatie, scanning, landmeten en computers veranderen langzaam het archeologisch werkveld. Ook het onderwijs moet hier haar voordeel uithalen en de aankomende generatie archeologen klaar stomen voor de toekomst.
[Referentie Project Rijks Universiteit Groningen ]