Erfgoedbeheerders
Eigenaren en beheerders van archeologisch erfgoed dragen de zorg voor het beheer en onderhoud van een diversiteit aan monumenten waaronder kastelen en grafheuvels. De erfgoedradar kan op non-destructieve en kostenefficiënte wijze bijdragen aan het duurzaam in stand houden van dit bijzondere erfgoed. Ook kan het ondergronds verscholen erfgoed zichtbaar worden gemaakt zodat het tevens een informatieve en promotionele betekenis kan vervullen. De Erfgoedradar creert een veilige werkomgeving en bezorgt geen overlast tijdens de metingen en u heeft geen nazorg na afloop van het onderzoek.
[Referentie Project Kasteel Heeze]

Voordelen:
non destructief
geen opgravingsvergunning of certificering vereist
Non-destructief
Geen overlast en geen nazorg tijdens/na uitvoering
Reduceert risico’s en kosten
Veilige werkomgeving

Aanbevolen diensten:
Bodemscan
Aanvullend onderzoek

Voorbeeld projecten:
Stichting Kasteel Heeze