Gemeente, regio- en provinciaal archeologen en bevoegd gezag
Gemeenten kunnen op diverse manieren betrokken zijn bij Erfgoed en archeologie. Niet allen stellen zij de archeologische monumentenzorg op en leggen deze zorg in bestemmingsplannen vast maar kunnen ook optreden als opdrachtgever en als uitvoerende partij op. De Erfgoedradar biedt tal van oplossingen voor deze taken waaronder non-destructief onderzoek. De resultaten van de Erfgoedradar bieden daarbij tal van mogelijkheden voor promotie en toerisme.
[Referentie Project Gemeente Schijndel]

Voordelen:
Non-destructief
Geen overlast en geen nazorg tijdens/na uitvoering
Reduceert risico’s en kosten
Veilige werkomgeving

Aanbevolen diensten:
Bodemscan
Aanvullend onderzoek

Voorbeeld projecten:
Gemeente Boekel
Gemeente Helmond
Gemeente Eindhoven